Aktuellt:
Borås Spelmansstämma 2022

Se mer under fliken
Spelmansstämma
Se oss även på Facebook
Borås Spelmanslag

E-post: info@borasspelman.se

0

Vi samarbetar med
 

uppdaterad 2022-06-30
Aktuellt:
Spelträffar Ramnaparken
kl. 16.00 - 18.00

3/7, 17/7, 31/7, 14/8.