Välkommen till
Borås Spelmansstämma
Lördag 20 augusti
i Ramnaparken i Borås


Här finns Allspelsnoter att hämta
som PDF-filer

Mellbergs marsch
Bondpolska från Vängdala
RötteLarsa vals
Schottis från Skölvene
Björklunds polketta
Mazurka Rallebusen


Här finns inbjudan till
Spelmansstämma 2022
i A4 pdf-fil
Stämma 2022