Torsten Edlund - Borås Spelmanslags grundare

Torsten Edlund

Född 12/3 1905, död 19/11 1974 i Borås

Yrkesverksam på Statens Järnvägars verkstad på Åhaga i Borås. Först som målare och sedan som maskinuppsättare.

Torsten Edlund (TE) blev som 15 åring intresserad av spel-mansmusik och han fick en grundläggande utbildning i fiolspel av violinisten Josef Klapka under åren 1920 - 1925. Ytterligare kunskaper fick han genom att spela tillsammans med riksspelmannen Per Berntsson under dennes Borås tid.

TE började att spela för Hembygdsföreningen Westergyllens folkdansare 1921. Han spelade även för folkdansarna i Borås Hembygdsgille från dess start 1953.  Även folkdanslaget Skytteln hade TE som spelman.

När Västergötlands distrikt av Svenska Ungdomsringen bildades 1943 valdes TE till dess förste ordförande.

Då Sveriges Spelmäns Riksförbund bildades 1946 var  TE en av initiativtagarna.

Vid en spelmansstämma i Borås 1949 tilldelades TE Zornmärket i silver och blev därigenom riksspelman.

1959 tog han initiativet till bildandet av Borås Spelmanslag.

Torsten Edlunds största gärning blev dock att samla upp låtar från Sjuhäradsbygden. 1940 började han att resa runt för att träffa spelmän och uppteckna deras låtar. Först på cykel, senare på motorcykel och därefter i bil. Under senare delen av 50-talet började han spela in låtarna på tråd-spelare. Han bytte upp sig till en rullbandspelare och slutligen användes en kassettbandspelare.

Dessförinnan gällde det att nedteckna låtarna på

 papper då spelmännen framförde låtarna, vilket i vissa fall kunde kräva upp till 30 omspelningar.

Fram till 1967 hade upptecknade låtar blivit c:a 600 st. och inventeringen var i det närmaste avslutad.

TE kallade sin samling för "Folkmusik från Sju-häradsbygden". 505 låtar var vid TE´s bortgång genomarbetade och så ordentligt ordnat att verket var i stort färdigt för tryckning.

Notsamlingen redigerades av Torgny Bondestam och samman- fördes i två delar. Trycktes och gavs ut 1977. Tryckningen be- kostades av Älvsborgs läns landsting och Borås kommun.

Uppgifterna är en sammanställning av Torgny Bondestam och är hämtad från förordet till not-samlingen. Torgny var medlem i Borås Spelmanslag mellan åren 1994 - 2001.

Under Spelmansstämman 2005 firades TE´s 100 årsdag av hans födelse. En utställning över TE´s liv och ett program som berättade om allt han utfört tillsammans med dansinslag.

Notböckerna kan köpas av Borås Spelmanslag. E-post: info@borasspelman.se och hos Borås Museum. Tel. 033-35 85 80.  E-post: boras.museum@boras.se  Omkr. Pris: 200 kr/par

Notböcker Folkmusik från Sjuhäradsbygden