länkar

 
 

HISTORIK

Borås Spelmanslag startades 1959 av fem folkmusikintresserade fiolspelare.
En av dessa var Torsten Edlund, som är ihågkommen genom sitt enorma arbete att samla in folkmusik från våra trakter. Dessa har samlats i två böcker med titeln "Folkmusik från Sjuhäradsbygden".

Torsten Edlund blev Riksspelman 1949.

Han var även en av initiativtagarna till bildandet av Sveriges Spelmäns Riksförbund.

Fram till början av 80-talet bestod laget mest av fiolspelare. Runt 1980-1981 anslöt sig nyckelharpsspelare till laget med sina egenhändigt byggda instrument.

Idag är det nyckelharpan som är det dominerande musikinstrumentet bland lagets medlemmar.

Men många andra instrumentslag används också som dragspel, klarinett, gitarr, basfiol, m.fl.

Inom lagets verksamhet finns utlärning av polskor och andra folkliga danser, samt instruktion i nyckelharpsspel för nybörjare.

Lagets andra Riksspelman utsågs år 2000 i det att Anna-Kristina Widell erhöll Zornnämndens silvermärke.

Anna-Kristina Widell erhöll under hösten 2000 Borås kommuns kulturstipendium.

Våra dansledare Ingrid Strömvall o Thomas Johansson erhöll i augusti 2001 "Stort Silver" i polskedans. Detta kan jämföras med spelmännens Zornmärke.

Anna-Kristina Widell utnämns till "Världsmästare på nyckelharpa" under 2002.

Laget hyr in sig i Borås Hembygdsgilles lokaler på Sjöbo från januari 2003.

Yngve Källkvist och Ingemar Ringkvist utnämns till Hedersmedlemmar under årsmötet 2005 då de varit medlemmar under nästan alla år som laget funnits till.

2005 - 100 år sedan Torsten Edlund föddes, vilket uppmärksammades under årets Spelmansstämma under årets Spelmansstämma.

2009. Laget firar sitt 50-årsjubileum. Två nya Hedersmedlemmar utses. Roland Widell och Lars Utterberg.

2012. Arne Lindqvist blev utnämnd till Hedersmedlem.

2012. Laget var lokal arrangör av Zornveckan i Borås.

2019. Laget firar 60 år. Ett par "Lekstugor" har hittills anordnats under året med många besökande danslag och spelmän.     Spelmansstämman hölls den 17 augusti med ett rikligt innehållsprogram. En jubileumsfest hölls den 30 november.